تحقیق درباره طبقه بندی حسابها :: فایل هلپ

تحقیق درباره طبقه بندی حسابها

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

  لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

  فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

  تعداد صفحات: 5

  طبقه بندی حسابها

  CLASSIFACATION OF ACCOUNTS

  ردیف

  شرح حساب

  طبقه بندی

  حساب

  مانده

  نرمال

  صورتهای

  مالی

  اصطلاح انگلیسی

  ۱

  حسابهای پرداختنی

  بدهی جاری

  بس

  ترازنامه

  ‌‌Accounts Payable

  ۲

  حسابهای دریافتنی   

  دارایی جاری

  بد

  ترازنامه

  Accounts Receivable

  ۳

  استهلاک انباشته داراییهای مشهود

  داراییهای ثابت

  بس

  ترازنامه

  Accumulate Depreciation

  ۴

  استهلاک انباشته داراییهای نامشهود

  داراییهای ثابت

  بس

  ترازنامه

  Accumulate Depletion

  ۵

  هزینه آگهی

  هزینه جاری

  بد

  سود و زیان

  Advertising Expense

  ۶

  ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

  داراییهای جاری

  بس

  ترازنامه

  Allowance for Doubtful Accounts

  ۷

  هزینه استهلاک

  هزینه جاری

  بد

  سود و زیان

  Amortization Expense

  ۸

  اندوخته .... 

  حقوق صاحبان سهام  

  بس 

   ترازنامه

  سود و زیان انباشته

  Appropriation for 

  ۹

  اسناد پرداختنی  

  بدهی بلندمدت  

  بس 

  ترازنامه 

  Bond Payable 

  ۱۰

  ساختمان 

   داراییهای ثابت

  بد 

  ترازنامه 

  Building 

  ۱۱

  سرمایه .... 

  سرمایه  

  بس 

  ترازنامه 

  Capital 

  ۱۲

  سهام سرمایه

  حقوق صاحبان سهام  

  بس 

  ترازنامه 

  Capital Stock 

  ۱۳

  وجوه نقد 

  داراییهای جاری 

  بد 

  ترازنامه 

  Cash 

  ۱۴

  سود نقدی  

  حقوق صاحبان سهام  

   بد

   سود و زیان انباشته

  Cash Dividends 

  ۱۵

  سود نقدی پرداختنی 

  داراییهای جاری 

  بس 

   ترازنامه

  Cash Dividends Payable 

  ۱۶

  سهام عادی 

  حقوق صاحبان سهام 

   بس

  ترازنامه 

  Common Stock 

  ۱۷

  بهای تمام شده کالای فروش رفته 

  بهای تمام شده کالای فروش رفته 

   بد

  سود و زیان 

  Cost of Merchandise Sold 

  ۱۸

  مالیات پرداختنی  

  بدهی کوتاه / بلند مدت 

  بس 

  ترازنامه 

  Deferred Income Tax 

  ۱۹

  هزینه استهلاک داراییهای نامشهود  

  هزینه عملیاتی  

  بد 

  سود و زیان  

  Depletion Expense 

  ۲۰

  کسر اوراق پرداختنی 

  بدهی بلندمدت  

  بد 

  ترازنامه 

  Discount on Bonds Payable 

  ۲۱

  تخفیفات سوخت شده  

  سایر هزینه  

  بد 

  سود و زیان  

  Discounts Lost 

  ۲۲

  درآمد سود سهام  

  سایر درآمد 

  بس 

  سود و زیان 

  Dividend Income 

  ۲۳

  سود سهام  

  حقوق صاحبان سهام 

  بد 

  سود و زیان انباشته 

  Dividends 

  ۲۴

  سرمایه اعطایی  

  حقوق صاحبان سهام  

  بس 

  ترازنامه 

  Donated Capital 

  ۲۵

  مالیات بر درآمد پرداختنی کارکنان 

  بدهی جاری 

   بس

  ترازنامه 

  Employees Income Tax Payable 

  ۲۶

   تجهیزات

  دارایی ثابت 

   بد

  ترازنامه 

  Equipment 

  ۲۷

  سود نسعیر ارز 

  سایر درآمد 

  بس 

  سود و زیان 

  Exchange Gain 

  ۲۸

  زیان تسعیر ارز 

  سایر هزینه 

  بد 

   سود و زیان

  Exchange Loss 

  ۲۹

  صرف سربار کارخانه

  درآمد انتقالی 

  بس 

  ترازنامه (موقت)

  Factory Overhead

  (Overhead)

  ۳۰

  کسر سربار کارخانه 

  هزینه انتقالی 

  بد 

  ترازنامه (موقت)

  Factory Overhead  

  (Underapplied)

  ۳۱

  مالیات بر درآمد پرداختنی 

  بدهی جاری 

  بس 

  ترازنامه 

  Income Tax Payable 

  ۳۲

  مالیات بیکاری پرداختنی 

  بدهی جاری 

   بس

  ترازنامه 

  Unemployment Tax Payable 

  ۳۳

  کالای ساخته شده 

  دارایی جاری 

  بد 

  ترازنامه 

  Finished Goods 

  ۳۴

  سود حاصل از واگذاری داراییهای ثابت 

  سایردرامد 

  بس 

   سود و زیان

  Gain on Disposal  of Plant Assets 

  ۳۵

  سود حاصل از بازخرید اوراق قرضه 

  اقلام غیر مترقبه 

  بس 

  سود و زیان 

  Gain on Redemption of Bonds 

  ۳۶

  سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها 

  سایردرآمد 

   بس

  سود وزیان 

  Gain on Sale of Investmens 

  ۳۷

  سرقفلی 

  دارایی نامشهود  

  بد 

  ترازنامه 

  Goodwill 

  ۳۸

  مالیات بر درآمد 

  مالیات بردرآمد 

  بد 

  سود و زیان 

  Income Tax 

  ۳۹

  مالیات یر درآمد پرداختنی 

  دارایی جاری 

  بس 

  ترازنامه 

  Income Tax Payable 

  ۴۰

  هزینه بیمه 

   هزینه عملیاتی

  بد 

  سود و زیان 

  Insurance  Expense 

  ۴۱

  هزینه بهره 

  سایر هزینه 

   بد

  سود و زیان 

  Interest Expense  

  ۴۲

  درآمد بهره  

   سایر درآمد

   بس

  سود و زیان 

  Interest  Income 

  ۴۳

  بهره دریافتنی 

  دارایی جاری 

  بد 

  ترازنامه 

  Interest Receivable 

  ۴۴

  سرمایه گذاری در اوراق بهادار 

   سرمایه گذاری

  بد 

  ترازنامه 

  Investment  in Bonds 

  ۴۵

  سرمایه گذاری در سهام  

  سرمایه گذاری 

  بد 

  ترازنامه 

   Investment in Stocks

  ۴۶

  سرمایه گذاری در شرکت فرعی 

  سرمایه گذاری 

  بد 

  ترازنامه 

  Investment in Subsidiary 

  ۴۷

  زمین 

  دارایی ثابت  

  بد 

  ترازنامه 

  Land 

  ۴۸

  زیان حاصل از واگذاری داراییهای ثابت 

  سایر هزینه 

  بد 

  سود و زیان  

  Loss on Disposal of Plant Assets 

  ۴۹

  زیان حاصل از بازخرید اوراق قرضه 

  اقلام غیرمترقبه 

  بد 

  سود و زیان 

  Loss on Redemption

   Bonds 

  ۵۰

  زیان حاصل از فروش سرمایه گذاریها 

  سایر هزینه  

  بد 

  سود و زیان 

  Loss on Sale of Investments 

  ۵۱

  اوراق بهادار قابل فروش 

  دارایی  جاری

   بد

  ترازنامه 

  Marketable Securities 

  ۵۲

  مواد اولیه

  دارایی جاری 

  بد 

  ترازنامه 

  Materials 

  ۵۳

  موجودی کالا 

  دارایی جاری / بهای تمام شده کالای فروش رفته 

  بد 

  ترازنامه/ سود و زیان 

  Merchandise Inventory 

  ۵۴

  اسناد پرداختنی 

  بدهی جاری / بلندمدت 

  بس 

  ترازنامه 

  Note Payable 

  ۵۵

  اسناد دریافتنی 

  دارایی جاری / سرمایه گذاری

  بد 

  ترازنامه 

  Notes Receivable 

  ۵۶

  هزینه های تاسیس 

  دارایی نامشهود 

  بد 

  ترازنامه 

  Organization Costs 

  ۵۷

  حق اختراع 

  دارایی نامشهود 

  بد 

  ترازنامه 

  Patents 

  ۵۸

  صرف سهام خزانه 

  حقوق صاحبان سهام 

  بس 

  ترازنامه 

  Paid- in Capital from Sale of Treasury  Stock 

  ۵۹

  صرف سهام عادی 

  حقوق صاحبان سهام  

  بس 

  ترازنامه 

  Paid-in Capital from Excess of Par

  ۶۰

  هزینه مالیات حقوق 

  هزینه عملیاتی 

   بد

  سود و زیان 

  Payroll Tax Expense 

  ۶۱

  هزینه بازنشستگی 

  هزینه عملیاتی 

  بد 

  سود و زیان 

  Pension Expense 

  ۶۲

   تنخواه گردان

  دارایی جاری 

   بد

  ترازنامه 

  Petty Cash 

  ۶۳

  صرف اوراق قرضه پرداختنی 

  بدهی بلندمدت 

   بس

  ترازنامه 

  Premium on Bonds Payable 

  ۶۴

  پیش پرداخت بیمه 

   دارایی جاری

  بد 

  ترازنامه 

  Prepaid Insurance 

  ۶۵

   پیش پرداخت اجاره

  دارایی جاری 

  بد 

  ترازنامه 

  Prepaid Rent 

  ۶۶

  سهام ممتاز 

  حقوق صاحبان سهام 

   بس

  ترازنامه 

  Preferred Stock 

  ۶۷

  خرید ( کالا ، مواد) 

  بهای تمام شده کالای فروش رفته 

  بد 

  سود و زیان 

  Purchases 

  ۶۸

  تخفیفات خرید 

  بهای تمام شده کالای فروش رفته  

  بس 

  سود و زیان 

  Purchases Discounts 

  ۶۹

  برگشت از خرید 

  بهای تمام شده کالای فروش رفته 

  بس 

  سود و زیان 

  Purchases Returns and Allowances 

  ۷۰

  هزینه اجاره 

   هزینه عملیاتی

  بد 

  سود و زیان 

  Rent Expense 

  ۷۱

  درآمد اجاره 

  سایر درآمد 

  بس 

  سود و زیان 

  Rent Income 

  ۷۲

  سودهای انباشته 

  حقوق صاحبان سهام 

  بس 

   تراز نامه / سود و زیان انباشته

  Ratained Earnings 

  ۷۳

  هزینه حقوق 

  هزینه عملیاتی 

  بد 

  سود و زیان  

  Salaries Expense 

  ۷۴

  حقوق پرداختنی 

  بدهی جاری 

  بس 

   ترازنامه

  Salaries Payable 

  ۷۵

  فروش

  درآمد فروش 

   بس

  سود و زیان 

  Sales 

  ۷۶

   تخفیفات فروش

  درآمد فروش 

   بد

  سود و زیان 

  Sales Discounts 

  ۷۷

  برگشت از فروش

  درامد فروش 

  بد 

  سود و زیان 

  Sales Returns and Allowances 

  ۷۸

  مالیات فروش پرداختنی 

  بدهی جاری 

  بس 

  ترازنامه 

  Sales Tax Payable 

  ۷۹

  وجوه استهلاکی تقدی 

  سرمایه گذاری 

  بد 

   ترازنامه

  Sinking Fund Cash 

  ۸۰

  وجوه استهلاکی سرمایه گذاری شده 

  سرمایه گذاری 

  بد 

  ترازنامه 

  Sinking Fund Investments 

  ۸۱

  مالیات بازنشستگی پرداختنی 

  بدهی جاری 

   بس

  ترازنامه 

  Unemployment Tax Payable 

  ۸۲

  سود تقسیمی

  حقوق صاحبان سهام 

   بد

  سود و زیان انباشته 

  Stock Dividends 

  ۸۳

  سود فابل توزیع 

  حقوق صاحبان سهام 

  بس 

  ترازنامه 

  Stock Dividends Distributable 

  ۸۴

  ملزومات 

  دارایی جاری 

  بد 

  ترازنامه 

  Supplies 

  ۸۵

  هزینه ملزومات 

  هزینه عملیاتی 

  بد 

  سود و زیان 

  Supplies Expense 

  ۸۶

  حمل و نقل کالا 

   بهای تمام شده کالای فروش رفته

  بد 

  سود و زیان 

  Transportation in 

  ۸۷

  سهام خزانه 

  حقوق صاحبان سهام 

  بد 

  ترازنامه 

  Treasury Stock 

  ۸۸

   هزینه مطالبات سوخت شده

  هزینه عملیاتی 

  بد 

  سود و زیان 

  Uncollectible Accounts Expense 


  نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : دوشنبه 5 تير 1396 ساعت: 21:31
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها ads-123